Shkyçës Qarku - Seria RX³
RX3- 1 p() RX3--2-p() RX3-3-p() RX32-2P() RX32-4P()
Shkyçës Qarku - Seria TX³ dhe DX³

TX-1P-() TX-2P-() TX-3P-() TX-4P-() DX3()

Shkyçës Qarku - Seria TX³ dhe DX³

TX3-2P-() TX3-4P() DX3-1+N-() DX3-4P-()

Seria T2 SPD - Shkarkues mbitesioni

T2-SPD

Shkyçës Qarku - Seria E60N

E60N-1P() E60N-2P() E60N-3P() E60N-4P()

Shkyçës Qarku - Seria iC60N

IC60N-1P-() IC60N-1P+N-() IC60N-2P-() IC60N-3P-() IC60N-4P-()

Shkyçës Qarku - Seria iID, iDPN dhe Vigi iC60

iID-2P-() iID-4P-() IDPN Vigi-2P-() Vigi-4P-()

Shkyçës Qarku për Fuqi Motorike

GV2ME GV2P() GV3P() GV3ME