Tela dhe Kabllo

A BI ESSE tregton kabllo fuqie e kontrolli disponibël n sasira tkonsiderueshme. Me një sistem bashkëkohor nga më modernet në Shqipëri, ku kablli manaxhohet me makineri të posaçme për matjen, bobinimin e prerjen e tij, dallohet për një gamë të gjërë prodhimesh me kualitet të lartë që rrespektojnë të gjitha normativat Europiane në fuqi.

Mund të gjeni gjithashtu duke filluar nga telat e thjeshtë e kabllot e vegjël e deri tek kabllot e fuqisë nga një polar, dy, tre, katër e pesë polar, duke vazhduar me kabllot e kontrollit deri me 24 fije të seksioneve të ndryshme.

Kabllo për sisteme speciale vezhgimi, alarmi, alarm zjarri GR2 GR3 GR4, fonie, telefonie për instalim të brendshëm dhe të jashtëm, transmetim të dhënash. Kabllo silikoni që durojnë temperaturat e larta, kabllo gome për vënde me lageshtirë të lartë ose nënujë, kabllo ultrafleksibel që janë në lëvizje të vazhdueshme, kabllo për ambiente
korrozive etj.

Tela

NO7V-K H05V-K NO7G9 ram

FROR - 450/750 V
fror-450-750 fror-450-750(3) fror-450-750(4) fror-450-750(5)
HO7RN-F - 450/750V
ho7RN-F-450-2P ho7RN-F-450-3P ho7RN-F-450-4P ho7RN-F-450-5P
FG7(O)R - 0,6KV

FG7(O)R-1-() FG7(O)R-2-() FG7(O)R-3-() FG7(O)R-4-() FG7(O)R-5-()

FG7OH2R - 0,6/1KV
FG7OH2R-2-() FG7OH2R-3-() FG7OH2R-4-() FG7OH2R-5-()
FG7(O)M1 - 0,6/1KV
FG7OM1-1-() FG7OM1--2() FG7OM1--3() FG7OM1--4() FG7OM1--5()
FG7OH2M1 - 0,6/1KV

FG7OH2M1--2-() FG7OH2M1--3-() FG7OH2M1--4-() FG7OH2M1--5-()

FTG10(O)M1 - 0,6/KV

FTG10--1-() FTG10-2-() FTG10-3-() FTG10-4-() FTG10-5-()