Lëshues modular 50Hz

iCT-2P-() iCT-4P-()

Lëshues - Seria LC1K dhe LC1DT

LC1K LC1DT

Lëshues - Seria LC1D
LC1D09 LC1D40 LC1D80 LC1D115
Lëshues - Seria LC1D
LC1DT
Lëshues - Seria LC1F

LC1F115 LC1F185() LC1F265 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800

Komutatore 1-0-2 Modular Mekanik me Dorezë

SD1 SD2

Komutatore 1-0-2 Modular Mekanik me Dorezë ose i Motorrizuar

CS1P CS2P CS3P CS2P-(MSYe) CS3P-(MSY) CS4P(MSY) CS5P (MSY)