Kuti për Inkasim në Mur Tulle
502e 503E 504E 506L 506E
Kuti për Inkasim në Mur Karton Gipsi
PB502 PB503 PB504 PB506 PB526
Kuti për Instalim Jashtë Murit me Ngjyrë të Bardhë
503BI 504BI
Kuti për Instalim Jashtë Murit, IP40, për Seritë Luna, Living-Light me Ngjyrë Gri
24401 24402 24403 24404 24404-2 24406
Kuti për Instalim Jashtë Murit, IP55, për Seritë Luna, Living-Light me Ngjyrë Gri
24501 24502 24503 24504
Suport Hermetik për Instalim Brenda Murit, IP55, për Seritë Luna, Living-Light
24603N 24603L 24603
Kuti për Instalim Jashtë Murit, IP40, për Serinë MATIX me Ngjyrë Gri
25401 25402 25403 25404 25404-2 25406 25408
Kuti për Instalim Jashtë Murit, IP55, për Serinë MATIX me Ngjyrë Gri
25501 25502 25503 25504 25508V
Suport Hermetik për Instalim Brenda Murit, IP55, për Seritë Matix

25602 25603 25604