Citofoni dhe Videocitofoni

Sistemet citofonike si dhe ato videocifonike, me një dhe shumë abonentë, të thjeshta ose digitale. Sistemet citofonike mund të jenë me pulsantierë komponibël ose jo dhe ato videocitofonike mund të jenë b/z ose me ngjyra, me kabëll koaksial, 5+N fije, ose me teknollogji bus me 2 fije.

Pulsantiera e jashtme mund të jetë me pulsantë ose shifrore. Sistemet citifonike me video ose jo mund të jenë dhe me interfoni, ku përveç komunikimit me portën e jashtëme mund të komunikojnë dhe midis tyre. Gjithashtu sistemi citofonik mund të integrohet dhe me sistemin telefonik për të patur sa më pak pajisje pasi telefoni mund të punojë si citofon

Videocitofonia

AIKO MIRO-1750SIGNO-pngMIRO1750-1)

Citofonia

MIRO-1150

Skemat për Citofoni dhe Videocitofoni

4+n 5-fije 2-fije

Pulsantiera jo Modulare

101(1) 204(1) 020(1)

Pulsantiera Modulare

SINTHESIkuti-brenda-murit  kornize 1148-22 1148-14 mikrofon