Rele

Oferta e releve përmbledh, rele me baz (plug-in) nga modelet per qark të stampuar deri tek relete e fuqisë. Kohëmates elektronik (timer). Rele kontrolli dhe mbrojtje për tension, rrymë, frekuencë, temperaturë, lageshtirë, presion etj. Rele të programueshme deri në 40 I/O për të gjithë kërkesat e ndryshme të automatikës së impjanteve.

Rele Termike për Mbrojtjen e Motorrëve Elektrike

LRD

Rele me Impulse

iTL-1P-() iTL-2P-()

Minirele Seria RSB, RXM, RUM dhe RPM

RSB RXM RUM RPM()