Panele Elektrike

Sektori i paneleve elektrike eshte struktuar ne menyre per t’i ofruar klientit nje produkt te perfunduar dhe te certifikuar, te gatshem per instalim. Panelet elektrik te pergatitur sipas kerkesave nga ekspertet tane janë të dimensioneve të ndryshme komponibël, si në përmasa e seksione, ashtu dhe pajisje e mundësi montimi.

A BI ESSE, permes sektorit te paneleve, eshte ne gjendje t’i ofroje klienteve asistence si ne preventivimin ashtu dhe ne projektimin e paneleve elektrik, të gjitha këto të montueshme pranë ofiçinës se A BI ESSE –s ose në Itali nga fabrikat e prodhimit apo nga ndërmarrje të specializuara, me garanci sipas kërkesë së klientit, duke filluar nga minimumi një vit.