Rrjete Transmetim te Dhenash

A BI ESSE ofron të gjithë gamën e materialeve dhe pajisjeve pasive për rrjetet kompjuterike data. Materialet që mund të gjeni, si rack-e me të gjitha pajisjet pasive të kompozimit të tyre, kanalina plastike të të gjitha dimensioneve të kompletuara me aksesorët e nevojshëm, kabllo e priza për rrjetet kompjuterike të kategorisë 5E, 6 e 7 të skermuar ose jo, si dhe të gjitha llojet e prizave dhe konektorëve për fibër optike.

Rack-et që mund të gjeni shkojnë nga 9 Unit lartësi deri në 47 Unit me dimensione deri 800x1000. Sipas kërkesës mund të bëhen edhe porosi me dimensione jo standarde. Në gamën e aksesorëve mund të dallohen edhe monitori TFT me tastierë dhe mouse 1 Unit me switch për disa servera, si dhe sistemi i sigurisë me bravë të koduar për rack-et e me telekamera për kontroll në distancë. Larmia e aksesoreve e bën A BI ESSE-n një pikë referimi në këtë fushë.

Prizë Transmetimi Te Dhënash RJ45 - DATA / LAN

37611 37612 37613 37614 37615 37616 37617 37619 37620 37621

Patch Panele për Rack, 19" , 1 HU , RJ45

37651 37653 37654 37657 37658 37659

Patch Korde - Kabëll transmetimi sinjali të dhënash me gjatesi të ndryshme me 2 konektor RJ45, të testuara.

36101 36202 36301 36402 36512

RACK Metalik - 19''

12001 11001 11045

Aksesorë për Boks RACK dhe RACK Metalik - Stafa Horizontale, Vertikale - Kollona Vertikale Udhëzues Kabllosh

14021 14022 14035 14038 14001 14328 14331 14333

Aksesorë për RACK Metalik - Bllok Multi Prizë për Rack

14046 14055 14061

Aksesorë për RACK Metalik - Mbajtëse Fikse dhe të Lëvizshme për Rack - Ventilatorë

14070 14072 14081 14088 14089 14092 14093 14094