Historia jonë

A BI ESSE që nga viti 1995 eshte kompania lider ne furnizimin me shumice dhe pakice te materialit elektrik. Ne gjithe keto vite A BI ESSE ne planet e saj te zhvillimit ka pasur dhe ka ne fokus dy pika te forta:

  • Vazhdimisht ne kerkim te produkteve dhe teknologjive te reja per ti ofruar klienteve kualitetin me te mire.
  • Zgjerimin e vazhdueshem te rrjeteve te dyqaneve ne menyre qe te permiresoje me tej sherbimin e saj.