Njerëzit Tanë

Në A BI ESSE ne mendojmë që njerëzit janë vlera më e madhe dhe më e rëndësishme  e suksesit të punës tonë. Në kompaninë tonë suksesin e kemi arritur gjithmonë si një skuadër.

Ne jemi gjithmonë duke kërkuar njerëz që kanë objektiva, që janë ambicioz, që kanë synime të qarta dhe që janë besnikë dhe të ndershem mbi të gjitha.

Gjithashtu ne i kushtojmë një rëndësi po aq të madhe edhe kualifikimeve profesionale dhe akademike duke qënë se A BI ESSE gjithmonë investon  për profesionistët pasionantë të cilët punojnë për të rritur veten edhe kompaninë.

Për të arritur qëllimet menaxhimi i kompanise A BI ESSE është ndarë në disa departamente të specializuara:

  • Departamenti i Shitjeve
  • Departamenti i Marketingut
  • Departmaneti i Blerjeve
  • Departamenti i Financës
  • Departamenti i Burimeve Njerzore
  • Departamenti i Projekteve
  • Departamenti i Sherbimeve
  • Departamenti i Prodhimit

Njerëzit Tane