Arrow
Arrow
Slider
Shadow
Slider

A BI E SSE nëpermjet sektorit te saj te ndriçimit (nje show room prej 150m me mbi 600 modele ndriçuesish), me personel të specializuar, e vetmja në këtë fushë, është në gjendje të ofrojë ndriçime vitrinash për dyqane, ndriçim dyqanesh me forma e aplikime nga më të ndryshmet, sisteme ndriçimi për supermarkete, ndriçim profesional për ushqime të ndryshme mish peshk bukë e perime, gjithashtu dhe studimin e tonalitetit të dritës në bazë të produkteve që do të tregtohen duke përdorur gjithnjë llambat e duhura për çdo produkt

Ndriçimi

A BI E SSE nëpermjet sektorit te saj te ndriçimit (nje show room prej 150m me mbi 600 modele ndriçuesish), me personel të specializuar, e vetmja në këtë fushë, është në gjendje të ofrojë ndriçime vitrinash për dyqane, ndriçim dyqanesh me forma e aplikime nga më të ndryshmet, sisteme ndriçimi për supermarkete, ndriçim profesional për ushqime të ndryshme mish peshk bukë e perime, gjithashtu dhe studimin e tonalitetit të dritës në bazë të produkteve që do të tregtohen duke përdorur gjithnjë llambat e duhura për çdo produkt

Ndricimi

Arrow
Arrow
Slider

Sisteme Inteligjente

A BI ESSE është në gjendje të ofrojë sisteme moderne të impianteve civile të banesave të mbështetura në teknollogjinë bus me anë të së cilës është i mundur automatizimi dhe kontrolli i shumë funksioneve normale të një banese si, krijimi i skenarëve të ndriçimit, kontrolli i fuqisë së harxhuar në mënyrë që asnjëherë të mos kalohet fuqia maksimale e kontraktuar me KESH-in dhe bën të bjerë automatin e matësit në garazh…

Arrow
Arrow
Slider
Shadow
Slider
Shadow
Slider

Energjia e Rinovueshme

A BI E SSE nëpermjet sektorit te saj te ndriçimit (nje show room prej 150m me mbi 600 modele ndriçuesish), me personel të specializuar, e vetmja në këtë fushë, është në gjendje të ofrojë ndriçime vitrinash për dyqane, ndriçim dyqanesh me forma e aplikime nga më të ndryshmet, sisteme ndriçimi për supermarkete, ndriçim profesional për ushqime të ndryshme mish peshk bukë e perime, gjithashtu dhe studimin e tonalitetit të dritës në bazë të produkteve që do të tregtohen duke përdorur gjithnjë llambat e duhura për çdo produkt…

Slider

Ndricimi

A BI ESSE nëpermjet sektorit te saj te ndriçimit (nje show room prej 150m me mbi 600 modele ndriçuesish), me personel të specializuar, e vetmja në këtë fushë, është në gjendje të ofrojë ndriçime vitrinash për dyqane, ndriçim dyqanesh me forma e aplikime nga më të ndryshmet…

Lexo më shumë

Home and Building Automation

A BI ESSE është në gjendje të ofrojë sisteme moderne të impianteve civile të banesave të mbështetura në teknollogjinë bus me anë të së cilës është i mundur automatizimi dhe kontrolli i shumë funksioneve normale të një banese…

Lexo më shumë

Energjia e rinovueshme

A BI ESSE nëpermjet sektorit te saj te ndriçimit (nje show room prej 150m me mbi 600 modele ndriçuesish), me personel të specializuar, e vetmja në këtë fushë, është në gjendje të ofrojë ndriçime vitrinash për dyqane, ndriçim dyqanesh me forma e aplikime nga më të ndryshmet

Lexo më shumë

Sherbime

Panele Elektrik

Sisteme Inteligjente

Data

Siguria

Rreth Nesh

A BI ESSE qe nga viti 1995 eshte kompania lider ne furnizimin me shumice dhe pakice te materialit elektrik. Ne gjithe keto vite A BI ESSE ne planet e saj te zhvillimit ka pasur dhe ka ne fokus dy pika te forta:

Lexo më shumë

Historiku

Gjithcka filloi me sektorin e shperndarjes se materialit elektrik por shume shpejt A BI ESSE u be pike referimi persa i perket kualitetit, konsulences teknike, sherbimit profesional, i ofruar nga nje staf i trainuar per te qene…

Lexo më shumë

Evente / Te reja

A BI ESSE ne bashkepunim me perfaqesuesit e zyres se BTICINO-s ne Shqiperi, prezantojne rinovimin e pllakave te reja te serise se njohur te pllakave matrix ekskluzive kjo per tregun Shqiptar…

Lexo më shumë